02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

Profilaktyka zdrowotna – są to wszelkie działania zmierzające do zapobiegani chorobom, poprzez ich odpowiednio wczesne wykrycie i leczenie. Profilaktykę można podzielić na wczesną – jest to utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia, pierwotną – polegającą na zapobieganiu chorobom poprzez kontrolowanie czynników ryzyka, wtórną – jest to zapobieganie konsekwencjom choroby poprzez jej wczesne wykrycie i leczenie (np. organizowanie badań przesiewowych, badanie skriningowych) i wreszcie profilaktyka tzw. III fazy – polegająca na zahamowaniu postępu choroby oraz ograniczeniu powikłań.

Profilaktyka

W minioną sobotę w Centrum Profilaktyki Nowotworów Centrum Onkologii odbył się Dzień Drzwi Otwartych - Biała Sobota. tego dnia Centrum Profilaktyki Nowotworów odwiedziło około 250 osób. Szeroki zakres różnorodnych badań, w tym badanie poziomu cukru we krwi, pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu, a także porady dla osób chcących rzucić palenie oraz nauka samobadania piersi cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Jednym z działań w Dniu Otwartych Drzwi była edukacja w zakresie prewencji pierwotnej nowotworów oraz w zakresie profilaktyki.  Uczestnicy otrzymali Kodeks walki z rakiem oraz ulotki promujące badania profilaktyczne, mammografię i cytologię, zawieszki z nauką samobadania piersi, kalendarzyki menstruacyjne oraz broszury dotyczące zdrowego stylu życia. Wszyscy zainteresowani mogli również spotkać się i porozmawiać z Paniami ze Stowarzyszenia Amazonki Centrum. Największym zainteresowaniem wśród odwiedzających cieszyło się badanie poziomu cukru, ciśnienia tętniczego oraz densytometria. Wiele osób zdecydowało się również na pomiar tlenku w wydychanym powietrzu, badanie cytologiczne oraz naukę samobadania piersi. Dla osób odwiedzających Centrum Profilaktyki Nowotworów przygotowano jabłka, a Panie, które wykonały badanie mammograficzne lub cytologiczne otrzymały drobne upominki. Kliknij by obejrzeć pokaz zdjęć.

 


Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie zaprasza do nowoczesnego budynku „Centrum Profilaktyki Nowotworów”, który został wybudowany i przekazany przez Fundację TVN „Nie jesteś sam” w 2011 roku.

Kierując się zasadą, że lepiej zapobiegać niż leczyć, w naszych poradniach specjalistycznych wykonujemy szereg badań profilaktycznych, które mają na celu przeciwdziałanie chorobie nowotworowej oraz konsekwencjom choroby poprzez jej wczesne wykrycie i leczenie.

 Nasz wysoko wykwalifikowany personel zna i rozumie Państwa obawy dotyczące badań profilaktycznych. Dlatego każdego z Państwa potraktujemy indywidualnie, życzliwie i z troską. Chcemy zapewnić Państwu maksimum komfortu i intymności.

Zapraszamy do nowocześnie zaprojektowanego budynku, wyposażonego w najlepszej klasy sprzęt medyczny zakupiony z funduszy unijnych. Wszystkie badania i konsultacje przeprowadzane są w przestronnych gabinetach, w miłej i intymnej atmosferze.