02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie wraz z Oddziałami w Krakowie i Gliwicach prowadzi badania nad przyczynami i mechanizmami rozwoju chorób nowotworowych, a także badania wdrożeniowo-rozwojowe dotyczące wszystkich aspektów zwalczania chorób nowotworowych, w tym wieloośrodkowe prospektywne badania kliniczne dotyczące oceny wartości leczenia skojarzonego i uzupełniającego oraz jakości życia chorych na nowotwory, jak również badania z zakresu epidemiologii i epidemiologii molekularnej nowotworów. Jest także wiodącą placówką w zakresie udoskonalania już istniejących i rozwoju nowych metod chirurgii, radioterapii i chemioterapii.

Centrum Onkologii prowadzi Krajowy i Warszawski Rejestr Nowotworów Złośliwych oraz rejestry GIST i nowotworów kości.

Rada Naukowa


Rada Naukowa Centrum Onkologii – Instytutu
im. Marii Skłodowskiej-Curie

(Kadencja 2017-2021)


 

PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ

prof. dr hab. Kazimierz Roszkowski-Śliż

 

WICEPRZEWODNICZĄCY

prof. dr hab. Paweł Blecharz

prof. dr hab. Piotr Rutkowski

prof. dr hab. Rafał Tarnawski

 

CZŁONKOWIE

prof. dr hab. Barbara Bobek-Billewicz

prof. dr hab. Tomasz Byrski

dr hab. Magdalena Chechlińska

prof. dr hab. Piotr Czauderna

prof. dr hab. Rafał Dziadziuszko

prof. dr hab. Jacek Fijuth

prof. dr hab. Sebastian Giebel

dr hab. Stanisław Góźdź

prof. dr hab. Barbara Jarząb

prof. dr hab. Jacek Jassem

prof. dr hab. Arkadiusz Jeziorski

prof. dr hab. Wiesław Jędrzejczak

dr hab. Andrzej Komorowski

prof. dr hab. Radzisław Kordek

dr hab. Dariusz Kowalski

dr hab. Barbara Kozakiewicz

prof. dr hab. Paweł Krawczyk

prof. dr hab. Maciej Krzakowski

dr hab. Paweł Kukołowicz

prof. dr hab. Dariusz Lange

dr hab. Adam Maciejczyk

prof. dr hab. Zbigniew Nowecki

prof. dr hab. Ewa Osuch-Wójcikiewicz

dr hab. Grzegorz Panek

prof. dr hab. Piotr Potemski

prof. dr hab. Piotr Radziszewski

dr hab. Andrzej Rutkowski

dr hab. Tomasz Rutkowski

prof. dr hab. Janusz Siedlecki

dr hab. Ewa Sierko

prof. dr hab. Tomasz Szczepański

prof. dr hab. Tomasz Trojanowski

prof. dr hab. Piotr Widłak

prof. dr hab. Marek Wojtukiewicz

dr hab. Wojciech Wysocki

dr Aleksander Zajusz