02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

Po zalogowaniu uzyskają Pństwo dostęp do następujących zasobów: Aktualności, Podstawowe informacje, Sytuacja ekonomiczno-finansowa, Zarządzenia, Plan naprawczy, Dział Analiz Ekonomicznych i Rozliczeń, Realizacja wydatków, Opinie prawne, ZSZ, Współpraca-Związki Zawodowe, Kącik Głównego Księgowego, Informacje kadrowe, Rynek Wewnętrzny Sprzętu, Pracownia Informatyki-poradniki, Telefony wew. pracowników, Sekcja ds. Przeciwpożarowych, Druki oraz Patomorfologia