02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B
Rejestracja do COI 22 460 00 09Zamówienia publiczne | BIP | Kontakt | tel. 22 546 20 00

Skład Rady Naukowej Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, kadencja 2017-2021

Skład Rady Naukowej Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, kadencja 2017-2021

W CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUCIE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE POWSTAŁ PIERWSZY W POLSCE
ODDZIAŁ BADAŃ WCZESNYCH FAZ

Stworzenie pierwszego w Polsce kompleksowego Oddziału Badań Wczesnych Faz dedykowanego onkologii, umożliwi Centrum Onkologii-Instytutowi, w ramach którego powstał ośrodek, wejście do światowej elity instytucji biorących udział w rozwoju nowych leków.

Zaproszenie na wykład

"Therapy of cancer inspired by functional and structural genomics", który w dniu 12 lipca br. o godz. 11:30 w auli im. Tadeusza Koszarowskiego wygłosi Louis M. Staudt, M.D., Ph.D. z Center for Cancer Research National Cancer Institute, USA.

Dzień Dziecka w Zakładzie Radioterapii na Wawelskiej

Jak co roku Pracownicy Zakładu Radioterapii przy ul. Wawelskiej zorganizowali dla naszych najmłodszych Dzielnych Pacjentów Dzień Dziecka.